Dansschool Salsa Romos

Correspondentieadres
Van Asschendorplaan 16
9843 EE Grijpskerk

Danslocatie Leeuwarden (do.)
Dorpshuis Ien en Mien
Buorren 13a, Goutum

Danslocatie Leeuwarden (vr.)
Wijkcentrum Camminghastins
Lieuwenburg 2

(W) www.salsaromos.nl
(E) info@salsaromos.nl

KvK: 53507924
BTW – nummer: NL0034416575
Rekeningnr: NL05RABO0162327331

Ien en Mien Goutum

Buorren 13a, Goutum
Meer informatie over deze locatie is te vinden op: https://www.dorpshuisgoutum.nl/ 

MFC
Camminghastins

Lieuwenburg 2 Leeuwarden.
Meer informatie over deze locatie is te vinden op: http://www.camminghaburen.nl/